Το εβδομαδιαϊο πρόγραμμα προπονήσεων των τμημάτων

Με ιδιαίτερη λύπη πληροφορηθήκαμε την ξαφνική

Πρεμιέρα με νίκη,επί της Ακαδημίας Ανάπτυξης Αθλητών