Ασταμάτητες οι Κορασίδες, οι οποίες επιβλήθηκαν

Κατώτερη των περιστάσεων παρουσιάστηκε η ομάδα

Αήτηττες συνεχίζουν οι κορασίδες την πορεία