ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στην συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2023

και σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού τουαποφάσισε να καλέσει τα ταμειακώς εντάξει μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 18:30 στον Πολυχώρο/Μουσείο του Συλλόγου στο Κλειστό γήπεδο του Αγίου Θωμά

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2022.

2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2022.

3.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023.

4. Ανακήρυξη Κωνσταντίνου Κουτσούκου ως Επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου.

5. Ανακήρυξη Γεωργίου Ξανθάκη ως Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου.

6.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7. Απαλλαγή των μελών ΔΣ από τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τα μέλη καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση

χωρίς άλλη ειδοποίηση την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Share With: