Γενική Συνέλευση

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στην συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2022 και σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του αποφάσισε να καλέσει τα ταμειακώς εντάξει μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 στον Πολυχώρο/Μουσείο του Συλλόγου στο Κλειστό γήπεδο του Αγίου Θωμά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:
1.<<Τροποποίηση-Συμπλήρωση-Κωδικοποίηση Καταστατικού προς εναρμόνιση με τον Νόμο 4908/2022 (ΦΕΚ 52/Α/11-3-2022).
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τα μέλη καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη ειδοποίηση την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022 την
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Share With: