Το Δ.Σ του Γ.Σ. Αμαρουσίου κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Οκτωβρίου 2018 και σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του αποφάσισε και καλεί:
τα τακτικά και ταμειακώς ενημερωμένα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχειακό Μέγαρο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
– Έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
– Έγκριση οικονομικού απολογισμού
– Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών
– Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
α) Δεκαπέντε (15) τακτικών μελών για το Δ.Σ και πέντε (5) αναπληρωματικών
β) Τριών (3) τακτικών μελών για την εξελεγκτική επιτροπή και ενός (1) αναπληρωματικού