ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στην συνεδρίαση της 06ης Απριλίου 2022 και σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του αποφάσισε να καλέσει τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 18:30 στον Πολυχώρο/Μουσείο του Συλλόγου στο Κλειστό γήπεδο του Αγίου Θωμά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2021.

2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2021.

3.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022

4. Έγκριση για δημιουργία τμημάτων Πυγμαχίας και Σκακιού.

5.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τα μέλη καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη ειδοποίηση την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Share With: